Kategoria: Aktualności

02.06.2020 r.

Ogłoszenie naboru dla 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum złożone z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej, których celem jest realizacja prac badawczo – rozwojowych. […]

01.06.2020 r.

Kolejne, duże pieniądze na innowacje technologiczne firm – komentarz partnera SAS ADVISORS W RZECZPOSPOLITEJ

Od dziś przedsiębiorcy mogą składać wnioski o premie technologiczne w poddziałaniu 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. Kredyt na innowacje technologiczne. Tak jak dotychczas pieniądze z tej części Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) rozdziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pula dla firm z sektora MŚP to 350 mln zł, a wnioski można składać od 1 […]

26.05.2020 r.

Ogłoszenie IV konkursu CyberSecIdent

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych. Nabór wniosków będzie trwał od 15 czerwca do 30 lipca 2020 roku (do godziny 16:00). Więcej informacji na stronie NCBiR.

19.05.2020 r.

Kredyt na innowacje technologiczne – ogłoszenie konkursu na nowych warunkach

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych  poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty w formie premii technologicznej. Do nowych bardziej korzystnych zasad należą m.in. brak limitu premii technologicznej oraz zwiększony […]

19.05.2020 r.

,,NIE TYLKO TARCZA – FUNDUSZE UNIJNE JAKO ALTERNATYWA” – WEBINARIUM Z UDZIAŁEM PARTNERA SAS ADVISORS

“Nie tylko tarcza – fundusze unijne jako alternatywa” to hasło przewodnie webinaru, który odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 11:00. W debacie pod przewodnictwem moderatora Artura Osieckiego, Dziennikarza Rzeczpospolita udział wezmą: Tomasz Machaj –  Dyrektor ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu, Amica Group Łukasz Pupek – Partner Zarządzający, SAS Advisors Dorota Toczyska – Ekspert, Narodowe […]

07.05.2020 r.

SAS Advisors i JP Weber pozyskały dla Classen-Pol 11 mln dofinansowania z NCBR

Zespół SAS Advisors przy wsparciu JP Weber pozyskał dla firmy Classen-Pol grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  na prace badawczo-rozwojowe nad najnowocześniejszą na rynku linią do produkcji ościeżnic regulowanych. Całkowita wartość projektu to ponad 27 mln zł, w tym ok. 11 mln zł stanowi dofinansowanie z NCBR. Jesteśmy doskonałym przykładem na to, że nawet […]

07.05.2020 r.

Nowy nabór wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne PO IR od 1 czerwca 2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o rozpoczynającym się już 1 czerwca 2020 r. naborze wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Pierwotnie planowany termin 24 września 2020 r. uległ zmianie ze względu na obecną sytuację gospodarczą w Polsce oraz zmiany w zasadach funkcjonowania Kredytu na innowacje technologiczne wprowadzone w Tarczy […]

04.05.2020 r.

Fundusze UE i inna pomoc finansowa państwa dla przedsiębiorców / Webinar PTG i SAS Advisors

Szanowni Państwo, zapraszamy na webinar: Fundusze UE i inna pomoc finansowa państwa dla przedsiębiorców w odpowiedzi na epidemię COVID-19 W trakcie spotkania przedstawimy możliwość wykorzystania Funduszy UE jako tarczy na wyzwania i trudności, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w kontekście epidemii koronawirusa. Z jednej strony rząd wprowadza kolejne odsłony tarczy antykryzysowej, natomiast warto przyjrzeć się […]

20.04.2020 r.

Ułatwienia w Badaniach na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że w dokumentacjach konkursowych dla konkursów nr 1, 2 i 3 w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek wprowadzono następujące zmiany: wprowadzono możliwość przeprowadzania paneli ekspertów w formie wideokonferencji. Rozwiązanie to pozwoli na ocenę wniosków o dofinansowanie projektu pomimo obecnej sytuacji w kraju oraz obostrzeń w zakresie przemieszczania osób […]

20.04.2020 r.

Funduszowa specustwa podpisana przez Prezydenta

Firmy, instytucje czy organizacje realizujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w ostatnich miesiącach zmagają się z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Ta sytuacja dotyczy kilkudziesięciu tysięcy przedsięwzięć. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało specustawę, która ułatwi ich prowadzenie i rozliczanie oraz umożliwi przesunięcie funduszy unijnych na walkę z koronawirusem. Projekt został niemal jednogłośnie przyjęty przez Sejm […]