Kategoria: Aktualności

21.07.2020 r.

Program Inteligentny Rozwój wspiera przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w POIR

4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój trafiło na wsparcie firm oraz naukowców w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Ponad 92% z tych środków skierowane zostało na wsparcie płynności MŚP, w formie dotacji, pożyczek i gwarancji. Komisja Europejska właśnie zaakceptowała zmiany Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Decyzja KE potwierdza zasadność zaangażowania środków w działania antycovidowe. Więcej […]

06.07.2020 r.

Partner SAS Advisors komentuje wysokość budżetu w ogłoszonym konkursie Szybka Ścieżka

Budżet ostatniego w br. naboru w ramach Szybkiej Ścieżki to 300 mln zł, z czego do dużych przedsiębiorstw ma trafić zaledwie 100 mln zł. Tak istotne ograniczenie budżetu to zdecydowanie zły pomysł w okresie pandemii (w poprzednim naborze tylko dla dużych firm było dostępnych 300 mln zł). Nie dość, że jeszcze w maju dyrekcja NCBiR […]

02.07.2020 r.

Szybka ścieżka – ogłoszenie konkursu nr 6/1.1.1/2020

NCBiR ogłosił nabór w konkursie Szybka Ścieżka skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczono 300 mln PLN. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria […]

01.07.2020 r.

Otwarcie naboru wniosków w 14-tym konkursie Eurostars-2

NCBiR otworzyło nabór w konkursie Eurostars-2. Cel konkursu: wspieranie współpracy międzynarodowej w badaniach i rozwoju Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Lista krajów dostępna jest na stronie: […]

01.07.2020 r.

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w porozumieniu z regionami, które pełnią funkcje Instytucji Zarządzających RPO, przygotowało instrument dotacyjny dla mikro- i małych przedsiębiorców. Mogą z niego skorzystać firmy, które odczuwają skutki pandemii. Uwzględniono w nim potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców dotyczące wsparcia na finansowanie kosztów utrzymania działalności gospodarczej. Średnie firmy już korzystają takiego narzędzia – Ministerstwo […]

30.06.2020 r.

SAS Advisors wspiera edukacje młodzieży w Programie Caritas Polska

SAS Advisors wspiera inicjatywę edukacji dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w Programie zainicjowanym przez Caritas Polska. Program  “SKRZYDŁA”  ( https://caritas.pl/projekty/program-skrzydla/ ) ma na celu długoterminowe wsparcie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, by umożliwić im edukację oraz wspomóc przy rozwijaniu ich pasji. Dzieci, które potrzebują wsparcia w […]

29.06.2020 r.

GOSPOSTRATEG IV – ogłoszenie konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło IV konkurs  w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych  „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Czwarty konkurs w ramach Programu […]

09.06.2020 r.

3.4 Dotacje na kapitał obrotowy – ogłoszenie konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasiła nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia […]

04.06.2020 r.

Aktualizacja harmonogramu POIR – działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Do harmonogramu dodano informację o nowym instrumencie w POIR – działaniu 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy oraz planowanym w jego ramach naborze wniosków o dofinansowanie służącym wsparciu średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Przedsiębiorstwa, których projekty spełnią kryteria wyboru, będą mogły uzyskać wsparcie na finansowanie kapitału […]

03.06.2020 r.

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”, Inteligentny Rozwój

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR, –  „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej […]