Aktualności

21.12.2012 r.

Będzie kilkaset milionów złotych na inwestycje firm, Rzeczpospolita 21.12.2012 r.

Oszczędności pozwolą przeprowadzić dodatkowy konkurs na najpopularniejsze dotacje

Jak dowiedziała się „Rz”, jest już przesądzone, że w przyszłym roku odbędzie się dodatkowy konkurs na dotacje inwestycyjne z programu „Innowacyjna gospodarka”, których udzielała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Chodzi o granty na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, na które można było dostać nawet nieco ponad 40 mln zł.

Otwarte pozostaje pytanie o budżet konkursu. Resort rozwoju regionalnego wskazuje, że nie został on jeszcze określony, część środków ma pochodzić z oszczędności w dotychczasowym wydawaniu unijnych funduszy. Pieniądze częściowo mają pochodzić z projektów już zasilonych tymi dotacjami, na które jednak rozwiązano umowy. W grę wchodzi aż 708 mln zł. Realnie pieniędzy do dyspozycji będzie mniej – 516 mln zł – bo kontrakty zawarto na nieco więcej, niż wynosił budżet. Jednak łącznie z pieniędzmi z przesunięć z innych części „Innowacyjnej gospodarki” pula nowego konkursu powinna wynieść około 600 mln zł.

– Decyzję o zorganizowaniu jeszcze jednego naboru wniosków podjęliśmy w związku z bardzo dużym zainteresowaniem tym instrumentem wsparcia w 2008 r. i 2009 r., a także ze względu na pojawienie się oszczędności w czwartej części „Innowacyjnej gospodarki” – mówi „Rz” Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego.
(…)
Urzędnicy przewidują, że ogłoszenie konkursu nastąpi 24 kwietnia 2013 r., a wnioski będą przyjmowane od 15 maja do 5 czerwca. Konkurs będzie skierowany wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MŚP. O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, których projekty będą wykonalne pod względem prawnym i technicznym na dzień składania wniosku. Co to oznacza? – Wnioski będą musiały zawierać np. pozwolenia na budowę czy kompletną dokumentację związaną z oceną oddziaływania projektu na środowisko – tłumaczy Jakub Bursa z firmy doradczej SAS Advisors. – To zawęzi grono potencjalnych chętnych – dodaje.

– Ma to sens, bo zapewni sprawną realizację przedsięwzięć, a nowy konkurs to pozytywna niespodzianka, ponieważ dotacje inwestycyjne już się wyczerpały – mówi Paweł Tynel, dyrektor w Ernst & Young.

Cały artykuł znajduje się pod linkiem.