Badania na rynek

Rozwój polskiej gospodarki daje swoje odbicie w rosnącym znaczeniu małych i średnich przedsiębiorstw, które obecnie odgrywają istotną rolę, napędzając sferę gospodarczą i społeczną państwa. Ożywienie oraz rozkwit sektora umożliwił utworzenie nowych miejsc pracy oraz unowocześnienie infrastruktury przemysłowej, tym samym stymulując dalszy rozwój wydajności polskiej gospodarki. Obecna praktyka stosowana przez państwo zapewnia wzmocnienie konkurencyjności oraz dynamizację działań innowacyjnych MŚP poprzez udzielanie dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów m.in. w ramach poddziałania „Badanie na rynek”.

Poddziałanie 3.2.1 „Badanie na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 to konkurs skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planujących realizacje projektów inwestycyjnych na rozwój własnego przedsiębiorstwa. Celem poddziałania „Badania na rynek” jest wdrożenie na rynek wyników przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych, wiążących się z wprowadzeniem innowacyjnych, minimum w skali krajowej, produktów lub usług nowych bądź znacząco ulepszonych. Pozytywne przejście ewaluacji wniosku o dofinansowanie skutkuje zdobyciem grantu o maksymalnej wartości 20 000 000 zł. Dofinansowanie gwarantuje wsparcie finansowe na:

  • wydatki inwestycyjne na zakup maszyn, urządzeń, budowy linii i hali produkcyjnych, 
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci patentów oraz licencji, 
  • korzystanie z usług doradczych,
  • eksperymentalne prace rozwojowe.

Przedmiotem naszych działań, w ramach usług firmy SAS Advisors, jest kompleksowe podejście do klienta przez cały proces aplikacji w poddziałaniu „Badanie na rynek” od pierwszych spotkań koncepcyjnych omawiających innowacyjne rozwiązanie, przez składanie wniosku, po proces oceny wartości merytorycznej złożonego wniosku. W sytuacji otrzymania grantu na rozwój technologii, zespół SAS Advisors oferuje wsparcie podczas rozliczania projektu z Instytucjami Państwowymi. Proces realizacji i uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej odbywa się w atmosferze pełnej profesjonalizmu, zagwarantowany dzięki dużemu doświadczeniu naszych ekspertów w dziedzinie pozyskiwania dotacji unijnych. Troszcząc się o rozwój polskich małych i średnich przedsiębiorstw zachęcamy do współpracy z naszym zespołem SAS Advisors i wzięcia udziału w konkursie „Badania na rynek”, który może wspomóc dalszy rozwój oraz sukces Waszej firmy.