Aktualności

18.03.2020 r.

„Badania na rynek” – przedłużenie terminu przyjmowania wniosków przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zmianie ulega termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.2.1 Badania na rynek do 12 maja br.

Powyższe działanie ma na celu złagodzenie negatywnego wpływu pandemii koronawirusa Covid-19 na funkcjonowanie polskich firm, w tym umożliwienie efektywnego aplikowania po środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji na stronie PARP.