Aktualności

14.04.2020 r.

Antykryzysowe wsparcie z funduszy UE uzgodnione z Komisją Europejską

Komisja Europejska zaakceptowała rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych.

Więcej informacji na stronie MFiPR.