Aktualności

17.04.2020 r.

Antykryzysowe wsparcie z Funduszy Europejskich już obowiązuje

Od 16 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych.

Więcej informacji na stronie:poir.gov.pl