Aktualności

07.04.2021 r.

NCBR ogłasza drugi konkurs w ramach programu INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs INFOSTRATEG. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, a także asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej – to typy projektów wspierane w ramach konkursu. INFOSTRATEG to nowy program strategiczny NCBR ogłoszony w 2020 roku w ramach którego realizowane będą projekty wspierające rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań […]

01.04.2021 r.

Wystartował konkurs Granty na Eurogranty

Od 1 kwietnia br. mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE. Maksymalne wsparcie pojedynczego projektu to nawet 280 tys. zł, a budżet całego konkursu wynosi 5 mln zł. Środki pochodzą z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji na […]

30.03.2021 r.

Granty na Eurogranty – komentarz Eksperta SAS Advisors

Ruszyła kolejna edycja konkursu z poddziałania 2.3.6 programu Inteligentny Rozwój („Granty na Eurogranty”). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), organizator naboru, wesprze przedsiębiorców w wyścigu o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Granty sfinansują koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu i studium wykonalności, a także z tłumaczeniem dokumentacji konkursowej. Dotacje pokryją też wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników zaangażowanych […]

29.03.2021 r.

Łatwiejszy dostęp do programu grantowego dla firm z sektora MŚP

Obniżenie kryteriów ilościowych oceny projektów inwestycyjnych oraz modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji – to kluczowe zmiany, jakie w przygotowanym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”. Do głównych zmian należą: Obniżenie ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych Stosowany powszechnie podział na kategorie przedsiębiorców rozszerzono o […]

29.03.2021 r.

Przemysł 4.0. – wsparcie dla MŚP w zakresie cyfryzacji i robotyzacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się m.in. koszty usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej, koszty usług doradczych związanych z wdrożeniem mapy drogowej, […]

29.03.2021 r.

Ogłoszenia konkursu EIC Accelerator

Konkurs dedykowany jest podmiotom, które chcą opracować i skalować innowacje produktowe, procesowe oraz usługowe. Wsparcie oferowane jest w formie grantu bądź grantu oraz inwestycji kapitałowej (equity). Nabór wniosków: ciągły – do 9 czerwca, do 6 października. Więcej informacji na stronie: europa.eu

01.03.2021 r.

1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł KONKURS VII – fotowoltaika

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił VII nabór dla Poddziałania 1.1.1 – Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł KONKURS VII – fotowoltaika. Budżet konkursu to: 80 mln PLN. Nabór trwa do 28 maja 2021 r. Więcej informacji na stronie NFOŚiGW.  

01.02.2021 r.

980 mln zł dla przedsiębiorców w ramach POIR – komentarz Partnera SAS Advisors w Rzeczpospolitej

W harmonogramie naborów wniosków w kluczowym dla przedsiębiorców Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój zaplanowano 7 naborów z łącznym budżetem na poziomie 980 mln zł, w tym dwa najistotniejsze: (1) „Szybka Ścieżka: dla projektów badawczo – rozwojowych z budżetem 300 mln zł oraz (2) „Badania na rynek” dla projektów inwestycyjnych z budżetem 500 mln zł – wskazuje […]

29.01.2021 r.

PODZIĘKOWANIA DLA KLIENTÓW ORAZ ZESPOŁU SAS ADVISORS

Jak wszyscy wiemy rok 2020 stawiał wyzwania przed każdym z nas. Dlatego, chcielibyśmy bardzo podziękować naszym dotychczasowym Klientom, którzy mimo kryzysu podejmowali wyzwanie rozwijania swoich przedsiębiorstw, ale także polskiej gospodarki. Dziękujemy za zaufanie i możliwość towarzyszenia Państwu w drodze pozyskiwania finansowania na planowane inwestycje. Pragniemy podkreślić, iż tylko w rundzie sierpniowej Szybkiej Ścieżki (6/1.1.1/2020) pozyskaliśmy […]

19.01.2021 r.

Konsultacje Umowy Partnerstwa

W poniedziałek ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Będzie on konsultowany we wszystkich województwach. Więcej informacji na stronie: MFiPR.