Aktualności

08.09.2022 r.

Realizacja projektów B+R a obecna sytuacja społeczno-gospodarcza – czy realizować projekt za wszelką cenę?

Agnieszka Majer Starszy Konsultant Zespół zarządzania projektami CIVITTA Polska Na przestrzeni ostatnich lat dofinansowanie uzyskiwane na prace badawczo-rozwojowe (B+R) ze środków Unii Europejskiej (m.in. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) było motorem napędowym zarówno dla start-upów, MŚP, jak i dużych spółek z całego wachlarza branż – od przemysłowych, przez informatyczne, na nowoczesnych technologiach kończąc. Jednak w […]

01.09.2022 r.

Udogodnienia dla beneficjentów realizujących projekty w ramach POIR i kontrowersje z nimi związane – komentarz eksperta

Agnieszka Majer Starszy Konsultant Zespół zarządzania projektami CIVITTA Polska W ostatnim czasie – w związku ze zbliżającym się nieuchronnie końcem Perspektywy Finansowej 2014-2020 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało wprowadzenie pakietu zmian dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgodnie z zapowiedziami NCBR, wprowadzane zmiany mają przyczynić się do usprawnienia procesu […]

31.08.2022 r.

Wydłużenie terminu na składanie wniosków w ramach II konkursu „Nowe technologie w zakresie energii”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydłużyło termin na składanie wniosków w drugim konkursie „Nowe technologie w zakresie energii”. Nabór w ramach NTE II potrwa do 23 września 2022 r. Konkurs NTE II ma na celu wsparcie technologii, które zbliżą nas do neutralności klimatycznej ściśle połączonej z bezpieczeństwem energetycznym kraju i konkurencyjnością polskiej gospodarki w skali […]

25.08.2022 r.

Zainteresowanie programem EIC Accelerator cały czas na wysokim poziomie

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) opublikowała ostatnio statystyki związane z pierwszymi naborami w ramach EIC Accelerator – programu wsparcia dla podmiotów opracowujących przełomowe rozwiązania mające wpływ na społeczeństwo w skali europejskiej jak i globalnej (więcej o tym instrumencie pisaliśmy TUTAJ). Jak wynika z opublikowanych informacji, obecnie upraszczane są procedury biurokratyczne, przez […]

24.08.2022 r.

Zatrudnienie w branży IT a podwykonawstwo w projektach B+R

Agnieszka Majer Starszy Konsultant Zespół zarządzania projektami CIVITTA Polska Branża IT z roku na rok, a nawet z miesiąca na miesiąc, mierzy się z coraz większymi problemami rekrutacyjnymi. Beneficjenci funduszy unijnych, którzy decydują się na realizację projektów badawczo-rozwojowych, już na etapie aplikowania o środki we wnioskach o dofinansowanie bardzo szczegółowo określają kwalifikacje oraz formy zatrudnienia […]

02.08.2022 r.

Dotacje dla operatorów systemu dystrybucyjnego

W ramach wsparcia realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej UE do roku 2030 uruchomiono nowy instrument dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z redukcją emisji CO2 – Fundusz Modernizacyjny. Operatorem Funduszu w Polsce jest NFOŚiGW, który z końcem czerwca ogłosił nowy konkurs w ramach programu priorytetowego „Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna”. Konkurs ten skierowany jest do […]

28.07.2022 r.

Program LIFE – jakie granty są dostępne dla wnioskodawców z Polski?

Program LIFE to jedyny instrument finansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską, który poświęcony jest wyłącznie współfinansowaniu projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym obszarze, a także identyfikacja i […]

21.07.2022 r.

NUTRITECH – miliony na innowacje w żywieniu

Trwa nabór wniosków w pierwszym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. NUTRITECH to nowy program, którego głównym założeniem jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do 2030 r. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych […]

20.07.2022 r.

IPCEI Health – preselekcja innowacyjnych projektów w obszarze zdrowia

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło preselekcję innowacyjnych projektów w obszarze zdrowia w ramach tworzonej na poziomie europejskim inicjatywy IPCEI Health. Mechanizm IPCEI (Important Projects of Common European Interest) jest jednym z najważniejszych instrumentów umożliwiających finansowanie projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju konkretnego sektora gospodarki europejskiej. Jego celem jest osiągnięcie niezależności Europy w kluczowych dla jej […]

19.07.2022 r.

Jakie projekty wesprze w tym roku Agencja Badań Medycznych?

Agencja Badań Medycznych jest częścią systemu publicznego wsparcia podmiotów z branży medycznej i farmaceutycznej, a z roku na rok dysponuje coraz większym budżetem na wsparcie rozwoju medycyny i farmacji. Dotychczas ABM koncentrowała się głównie na niekomercyjnych projektach, które były prowadzone przez uczelnie i ośrodki medyczne, jednak zauważono, że wiele korzyści społeczno-ekonomicznych przynosi również wsparcie konsorcjów […]