Aktualności

12.01.2021 r.

Fundusze unijne łatwiej jest pozyskać i rozliczyć – komentarz Partnera SAS Advisors dla firma.rp.pl

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. „specustawa funduszowa”) wprowadziła regulacje, których celem była płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z pieniędzy europejskich w warunkach pandemii. Wprowadziła zasady stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących reguł realizacji dotowanych projektów. Teraz obowiązuje już nowelizacja specustawy, która przedłuża […]

09.12.2020 r.

Ogłoszenie konkursu 3.2.1 Badania na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych,prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub […]

09.12.2020 r.

Ogłoszenie konkursu Innovation Fund Small Scale Project

Komisja Europejska ogłosiła konkurs Innovation Fund Small Scale Project. Wsparcie w konkursie nakierowane jest na innowacje w zakresie technologii i procesów niskoemisyjnych, w tym bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i wykorzystywanie dwutlenku węgla. Budżet konkursu: 100 mln EUR. Nabór do: 10 marca 2021. Więcej informacji na stronie ec.europa.eu

07.12.2020 r.

Otwarcie naboru wniosków w 15-tym konkursie Eurostars-2

NCBiR poinformowało o otwarciu naboru wniosków międzynarodowych na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2. Cel konkursu: wspieranie współpracy międzynarodowej w badaniach i rozwoju Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Nabór: do 4 […]

03.12.2020 r.

Aktualizacja specustawy funduszowej

Nadzwyczajne rozwiązania we wdrażaniu funduszy europejskich w związku z pandemią COVID-19 będzie można stosować do końca 2023 r. Rząd przyjął nowelizację tak zwanej specustawy funduszowej, która w tym szczególnym czasie ułatwia inwestowanie i rozliczanie funduszy unijnych oraz pozwala przesuwać je na walkę z koronawirusem. Przyjęta 3 kwietnia br. ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów […]

03.12.2020 r.

NCBR ogłasza pierwszy konkurs w ramach programu INFOSTRATEG

NCBiR ogłosił pierwszy konkurs programu strategicznego INFOSTRATEG, w ramach którego w latach 2020 – 2029 realizowane będą projekty wspierające rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain w praktyce. Zakładany całkowity budżet Programu to 840 mln zł, z czego 360 mln zł przeznaczone zostanie na projekty zamawiane. Więcej informacji na stronie […]

30.11.2020 r.

Zatwierdzono harmonogram konkursów 2021 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020

Łącznie w 2021 r. planowana jest realizacja 4 nowych konkursów na kwotę 855 mln zł, w tym 1 konkurs ogłoszony w 2020 r., który rozpocznie się w 2021 r., a także 3 nowych konkursów o wartości 355 mln zł, które zostaną ogłoszone i rozpoczęte w 2021 r. Jednocześnie kontynuowane będą 3 konkursy rozpoczęte w 2020 […]

04.11.2020 r.

Nieformalny dialog z Komisją Europejską – kolejny etap przygotowań Krajowego Planu Odbudowy

W ramach Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Aby te pieniądze jak najszybciej zaczęły pracować w polskiej gospodarce, potrzebne są zdecydowane działania. Dlatego już teraz, Polska, jako jeden z pierwszych krajów UE, rozpoczęła nieformalny dialog z Komisją Europejską (KE). Spotkania mają na celu omówienie kluczowych kwestii związanych z przygotowaniem Krajowego […]

30.10.2020 r.

2.5 Programy Akceleracyjne – ogłoszenie konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize -zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025. Więcej informacji na stronie poir.gov.pl

27.10.2020 r.

Ogłoszenie konkursu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców -zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025. Więcej informacji na stronie: poir.gov.pl