Aktualności

01.02.2021 r.

980 mln zł dla przedsiębiorców w ramach POIR – komentarz Partnera SAS Advisors w Rzeczpospolitej

W harmonogramie naborów wniosków w kluczowym dla przedsiębiorców Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój zaplanowano 7 naborów z łącznym budżetem na poziomie 980 mln zł, w tym dwa najistotniejsze: (1) „Szybka Ścieżka: dla projektów badawczo – rozwojowych z budżetem 300 mln zł oraz (2) „Badania na rynek” dla projektów inwestycyjnych z budżetem 500 mln zł – wskazuje […]

29.01.2021 r.

PODZIĘKOWANIA DLA KLIENTÓW ORAZ ZESPOŁU SAS ADVISORS

Jak wszyscy wiemy rok 2020 stawiał wyzwania przed każdym z nas. Dlatego, chcielibyśmy bardzo podziękować naszym dotychczasowym Klientom, którzy mimo kryzysu podejmowali wyzwanie rozwijania swoich przedsiębiorstw, ale także polskiej gospodarki. Dziękujemy za zaufanie i możliwość towarzyszenia Państwu w drodze pozyskiwania finansowania na planowane inwestycje. Pragniemy podkreślić, iż tylko w rundzie sierpniowej Szybkiej Ścieżki (6/1.1.1/2020) pozyskaliśmy […]

19.01.2021 r.

Konsultacje Umowy Partnerstwa

W poniedziałek ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Będzie on konsultowany we wszystkich województwach. Więcej informacji na stronie: MFiPR.

12.01.2021 r.

Fundusze unijne łatwiej jest pozyskać i rozliczyć – komentarz Partnera SAS Advisors dla firma.rp.pl

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. „specustawa funduszowa”) wprowadziła regulacje, których celem była płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z pieniędzy europejskich w warunkach pandemii. Wprowadziła zasady stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących reguł realizacji dotowanych projektów. Teraz obowiązuje już nowelizacja specustawy, która przedłuża […]

09.12.2020 r.

Ogłoszenie konkursu 3.2.1 Badania na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych,prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub […]

09.12.2020 r.

Ogłoszenie konkursu Innovation Fund Small Scale Project

Komisja Europejska ogłosiła konkurs Innovation Fund Small Scale Project. Wsparcie w konkursie nakierowane jest na innowacje w zakresie technologii i procesów niskoemisyjnych, w tym bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i wykorzystywanie dwutlenku węgla. Budżet konkursu: 100 mln EUR. Nabór do: 10 marca 2021. Więcej informacji na stronie ec.europa.eu

07.12.2020 r.

Otwarcie naboru wniosków w 15-tym konkursie Eurostars-2

NCBiR poinformowało o otwarciu naboru wniosków międzynarodowych na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2. Cel konkursu: wspieranie współpracy międzynarodowej w badaniach i rozwoju Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Nabór: do 4 […]

03.12.2020 r.

Aktualizacja specustawy funduszowej

Nadzwyczajne rozwiązania we wdrażaniu funduszy europejskich w związku z pandemią COVID-19 będzie można stosować do końca 2023 r. Rząd przyjął nowelizację tak zwanej specustawy funduszowej, która w tym szczególnym czasie ułatwia inwestowanie i rozliczanie funduszy unijnych oraz pozwala przesuwać je na walkę z koronawirusem. Przyjęta 3 kwietnia br. ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów […]

03.12.2020 r.

NCBR ogłasza pierwszy konkurs w ramach programu INFOSTRATEG

NCBiR ogłosił pierwszy konkurs programu strategicznego INFOSTRATEG, w ramach którego w latach 2020 – 2029 realizowane będą projekty wspierające rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain w praktyce. Zakładany całkowity budżet Programu to 840 mln zł, z czego 360 mln zł przeznaczone zostanie na projekty zamawiane. Więcej informacji na stronie […]

30.11.2020 r.

Zatwierdzono harmonogram konkursów 2021 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020

Łącznie w 2021 r. planowana jest realizacja 4 nowych konkursów na kwotę 855 mln zł, w tym 1 konkurs ogłoszony w 2020 r., który rozpocznie się w 2021 r., a także 3 nowych konkursów o wartości 355 mln zł, które zostaną ogłoszone i rozpoczęte w 2021 r. Jednocześnie kontynuowane będą 3 konkursy rozpoczęte w 2020 […]