Aktualności

06.05.2019 r.

NFOŚiGW ogłasza V nabór dla programu “Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił piąty nabór w ramach programu priorytetowego Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Przyjmowanie wniosków w ramach naboru potrwa od 13 maja do 30 sierpnia 2019 r. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Przeznaczony budżet wyniesie do 2,5 mld […]

17.04.2019 r.

Ogłoszenie konkursu – INNOSHIP-II

15 kwietnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs INNOship-II w ramach Działania 1.2 “Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgodnie z harmonogramem na 2019 r. nabór na tę edycję konkursu przewidziano od 17 czerwca do 16 września 2019 r.  Program sektorowy INNOship ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych […]

27.03.2019 r.

Nawiązanie współpracy z ADS Insight

SAS Advisors zawarło umowę o współpracy z firmą ADS Insight, która posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane ze współpracą z instytucjami Unii Europejskiej w bardzo szerokim zakresie. Usługi ADS Insight obejmują m.in.: monitorowanie polityk i prawodawstwa UE, działania lobbingowe, kampanie komunikacyjne, ale także wsparcie w ubieganiu się o Fundusze UE dystrybuowane z poziomu Komisji Europejskiej (m.in. CEF, […]

19.03.2019 r.

OGŁOSZENIE III EDYCJI KONKURSU – INNOSTAL

15.03.2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III edycję konkursu INNOSTAL, w ramach Działania 1.2 ,,Sektorowe programy B+R’’ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które poprzez pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego, zwiększenie liczby innowacji sektora stalowego oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora na środowisko w największym stopniu przyczynią się do wzrostu konkurencyjności […]

18.03.2019 r.

Kolejna edycja Dzień Dobry Biznes z udziałem doradców SAS Advisors

19 marca 2019 r. rozpocznie się pierwszy tegoroczny cykl szkoleń organizowanych przez PKO BP „Dzień Dobry Biznes”. To kolejna edycja, w której udział w roli prelegentów wezmą doradcy SAS Advisors, którzy podejmą zagadnienia dotyczące m.in. oferowanych przedsiębiorcom typów wsparcia (dotacja bezzwrotna, spłata kredytu, pożyczka preferencyjna, gwarancje) w związku z rodzajem prowadzonej przez nich działalności. Specjaliści […]

07.03.2019 r.

OGŁOSZENIE KOLEJNEJ RUNDY NABORU KONKURSU „SZYBKA ŚCIEŻKA” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ.

28.02.2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną rundę naboru w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – tzw. „Szybka Ścieżka”.

20.02.2019 r.

Nowa linia pożyczek NFOSiGW dla inwestycji ukierunkowanych na poprawę parametrów ekologicznych produkcji w ramach programu Energia Plus

Program Energia Plus z budżetem 4 mld złotych to skierowana do przedsiębiorców nowa propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na walkę ze smogiem.  Program skupia się na wsparciu przedsięwzięć z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, […]

14.02.2019 r.

Ogłoszono daty naboru do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R Przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Rozwoju, jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w B+R przedsiębiorstw PO IR.  Zgodnie z ogłoszonym Regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie projektu będą mogły być składane w terminie od 11 marca 2019 […]

06.02.2019 r.

SAS Advisors członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Z przyjemnością informujemy, że dnia 30.01.2019 r. zostaliśmy członkiem jednego z nielicznych Krajowych Klastrów Kluczowych – Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Klaster ten zrzesza wszelkie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe działające w województwie świętokrzyskim oraz z innych części Polski, które w ramach wzajemnej synergii oraz współpracy skutecznie działają w obszarze szeroko pojętej gospodarki odpadowej. Członkowie Klastra […]

31.01.2019 r.

Nowy konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 “Tworzenie produktów przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w 2019 r.

28 stycznia 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”, w którym kwota przeznaczona na dofinansowanie wyłonionych projektów to 250 mln zł. Składanie wniosków w ramach konkursu będzie możliwe od 28 lutego do 29 sierpnia 2019 r. – konkurs jest podzielony na trzy rundy.  Głównym celem […]