Aktualności

15.03.2020 r.

Zmiany w działalności NCBR związane z bieżącą sytuacją w kraju

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało pakiet rozwiązań dla przedsiębiorstw, uczelni i jednostek naukowych zmuszonych do przestojów w pracach B+R. Agencja planuje wprowadzenie następujących zmian: w zakresie POIR wprowadzone zostaną zmiany w regulaminach konkursów, umożliwiające spotkania członków panelu z Wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada spotkań za […]

09.03.2020 r.

Ogłoszenie konkursu 1.1.1- Szybka ścieżka dla Mazowsza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Szybka ścieżka dla Mazowsza”, który skierowany jest do podmiotów realizujących projekty badawczo-rozwojowe w województwie mazowieckim. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Budżet konkursu to 500 mln PLN, z czego 250 mln PLN przeznaczone będzie dla województwa mazowieckiego, a pozostałe […]

05.03.2020 r.

„Dotacje na Innowacje a konkurencyjność”- Eksperci SAS Advisors autorami artykułu w czasopiśmie Production Manager

W marcowym wydaniu czasopisma Production Manager eksperci SAS Advisors mieli przyjemność skupić się na jednym z kluczowych tematów związanym z realizowaniem prac badawczo-rozwojowych przez firmy w dobie dynamicznie zmieniających się rynków. Pokazujemy jak ogromny wpływ na rozwój działalności przedsiębiorstw ma realizacja prac B+R i późniejsza ich skuteczna komercjalizacja. Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem […]

05.03.2020 r.

Aktualizacja harmonogramu konkursów o unijne dotacje na 2020 – komentarz partnera SAS Advisors w Rzeczpospolitej

W ramach zaktualizowanego harmonogramu przewidziano m.in. konkurs Szybka Ścieżka dla Mazowsza. Budżet konkursu to 500 mln PLN, a wnioski będzie można składać od 9 kwietnia do 14 maja.  Łukasz Pupek, partner SAS Advisors zwraca uwagę na to, iż przedmiotowy konkurs będzie również dostępny dla podmiotów spoza województwa mazowieckiego. Tym samym należy spodziewać się, że 500 […]

03.03.2020 r.

Szybka Ścieżka dla Mazowsza – ogłoszenie konkursu już 9 marca

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 27 lutego br. zatwierdziło aktualizację harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r. W nowym harmonogramie ujęto m.in. konkurs Szybka Ścieżka dla Mazowsza. Konkurs ten jest szansą dla wykluczonych do tej pory przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego, które teraz będą mogły pozyskać pomoc na realizację prac badawczo – rozwojowych. […]

25.02.2020 r.

Ogłoszenie konkursu 3.2.1 Badania na rynek – konkurs ogólny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konkursie „Badania na Rynek”, który skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, którzy planują wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. Budżet konkursu to 48 mln PLN. Wnioski można składać od 25 marca do 23 kwietnia 2020 r.   Więcej […]

10.02.2020 r.

„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” – uruchomienie programu przez NFOŚiGW

NFOŚiGW uruchomiło program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Całkowity budżet programu to 164,7 mln EUR. O wsparcie w ramach programu będą mogły się ubiegać, w zależności od naboru m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki komunalne, w tym producenci energii i ciepła, czy właściciele małych elektrowni wodnych). Największe pieniądze, od 1 […]

04.02.2020 r.

NFOŚiGW ogłasza VI nabór wniosków:Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce część 1)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza VI nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Instytucja przygotowała atrakcyjne warunki finansowe dla przedsiębiorców oraz zwiększyła zakres tematyczny innowacyjnych obszarów objętych dofinansowaniem. Nabór będzie trwał od 17 lutego do […]

16.01.2020 r.

Ogłoszenie konkursu Seal of Excellence

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Seal of Excellence”, skierowanym, do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, które posiadają certyfikat Seal of Excellence. Są to takie projekty MŚP, które zostały pozytywnie ocenione w ramach SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R) w ramach programu Horyzont 2020, ale z powodu braku środków […]

08.01.2020 r.

Szybka Ścieżka – ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie ,,Szybka Ścieżka”, który skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo – rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Budżet całego konkursu to 1,2 mld PLN. Duże przedsiębiorstwa mogą składać wnioski od 7 lutego, zaś MŚP będą miały taką […]