Aktualności

27.10.2020 r.

Ogłoszenie konkursu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców -zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025. Więcej informacji na stronie: poir.gov.pl

08.10.2020 r.

Dotacje w dobie kryzysu. Artykuł SAS Advisors w Executive Magazine

W październikowym wydaniu czasopisma Executive Magazine ukazał się artykuł SAS Advisors na temat wpływu epidemii Covid – 19 na działalność polskich przedsiębiorstw oraz dostępnych źródeł wsparcia, które są szansą na utrzymanie konkurencyjności w tym trudnym dla wielu firm okresie. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem: Executive Magazine.

05.10.2020 r.

NCBR zapowiada INFRASTARt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pracuje nad programem zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt. Bazując na doświadczeniach programu PANDA2 oraz rekomendacjach z przeprowadzonej ewaluacji, Centrum proponuje powołanie nowego programu stanowiącego kontynuację podjętych działań tj. wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R i wprowadzenie dodatkowego komponentu dot. współpracy międzynarodowej. Wsparcie dotyczyłoby utrzymania infrastruktury B+R, której specyfika i […]

14.09.2020 r.

Innowacyjność nadal priorytetem w inwestowaniu funduszy unijnych

Z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska ma do dyspozycji około 57 miliardów euro. W MFiPR trwają pracę nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO), który jest podstawą do sięgnięcia po pieniądze unijne z Funduszu Odbudowy. W ramach kryteriów oceny projektów, wprowadziliśmy warunek  tworzenia lub wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w ramach danego projektu. Takie rozwiązanie wzmocni […]

11.08.2020 r.

100 mln zł na rozwój rolnictwa 4.0

Rusza konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przeznaczy 100 mln zł z Funduszy Europejskich na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym. Celem inicjatywy jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Nabór wniosków w […]

24.07.2020 r.

750 mld zł dla Polski w latach 2021-2027

750 mld zł dla Polski – lub w cenach bieżących ponad 776 mld zł – na najbliższych kilka lat. 27 państw osiągnęło podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 w tym nowego Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Budżet UE – Wieloletnie Ramy Finansowe oraz Europejski Instrument na rzecz […]

21.07.2020 r.

Program Inteligentny Rozwój wspiera przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w POIR

4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój trafiło na wsparcie firm oraz naukowców w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Ponad 92% z tych środków skierowane zostało na wsparcie płynności MŚP, w formie dotacji, pożyczek i gwarancji. Komisja Europejska właśnie zaakceptowała zmiany Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Decyzja KE potwierdza zasadność zaangażowania środków w działania antycovidowe. Więcej […]

06.07.2020 r.

Partner SAS Advisors komentuje wysokość budżetu w ogłoszonym konkursie Szybka Ścieżka

Budżet ostatniego w br. naboru w ramach Szybkiej Ścieżki to 300 mln zł, z czego do dużych przedsiębiorstw ma trafić zaledwie 100 mln zł. Tak istotne ograniczenie budżetu to zdecydowanie zły pomysł w okresie pandemii (w poprzednim naborze tylko dla dużych firm było dostępnych 300 mln zł). Nie dość, że jeszcze w maju dyrekcja NCBiR […]

02.07.2020 r.

Szybka ścieżka – ogłoszenie konkursu nr 6/1.1.1/2020

NCBiR ogłosił nabór w konkursie Szybka Ścieżka skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczono 300 mln PLN. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria […]

01.07.2020 r.

Otwarcie naboru wniosków w 14-tym konkursie Eurostars-2

NCBiR otworzyło nabór w konkursie Eurostars-2. Cel konkursu: wspieranie współpracy międzynarodowej w badaniach i rozwoju Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Lista krajów dostępna jest na stronie: […]