Aktualności

26.03.2020 r.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na pokrycie kosztów wynagrodzeń

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, iż przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także organizacje pozarządowe, będą mogli wnioskować o dofinansowanie z EFS na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jaki i umowy cywilno-prawne, czyli na przykład umowy zlecenia, a także dla osób pracujących na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Program […]

24.03.2020 r.

Ułatwienia w Kredycie technologicznym – część rządowego pakietu antykryzysowego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o planowanych zmianach w kredycie na innowacje. Wśród zapowiedzianych zmian przewidziano m.in.: zwiększenie kwoty premii technologicznej powyżej 6 mln, zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju oraz możliwość przeznaczania kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu, wydłużenie czasu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do […]

20.03.2020 r.

NCBiR wydłuża nabory w Szybkiej Ścieżce

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o przedłużeniu naborów w konkursie Szybka Ścieżka. Nowe terminy rund przedstawiają się następująco: I runda – od 7 lutego do 6 marca 2020 r., II runda – od 7 marca do 20 kwietnia 2020 r. (było do 3 kwietnia), III runda – od 21 kwietnia do 18 maja 2020 […]

18.03.2020 r.

„Badania na rynek” – przedłużenie terminu przyjmowania wniosków przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zmianie ulega termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.2.1 Badania na rynek do 12 maja br. konkurs ogólny, konkurs na rzecz miast średnich, konkurs z komponentem programu Dostępność Plus. Powyższe działanie ma na celu złagodzenie negatywnego wpływu pandemii koronawirusa […]

18.03.2020 r.

Ważny komunikat dla beneficjentów programów realizowanych ze środków POIR, POIG, POIŚ oraz programów krajowych i międzynarodowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, iż ze względu na możliwe konsekwencje wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 będzie indywidualnie rozpatrywać wszelkie naruszenia w zakresie obowiązku realizacji projektów zgodnie z harmonogramem oraz zachowania terminów w nim wskazanych (m.in. w zakresie składania raportów oraz sprawozdań). Instytucja zwraca uwagę, iż każdy przypadek niedotrzymania […]

17.03.2020 r.

Koronawirus – działania pomocowe wdrażane przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła wdrażanie rozwiązań, które mają przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 (,,koronawirusa”) na sytuację wnioskodawców i beneficjentów. W tym celu zaproponowano m.in. następujące zmiany: okres przyjmowania wniosków o dofinansowanie, we wszystkich konkursach których zakończenie przypada na marzec oraz kwiecień br. zostanie wydłużony; oceny wniosków o dofinansowanie będą kontynuowane z […]

16.03.2020 r.

200 mln PLN na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych

Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w ramach Planu Badań Klinicznych oraz Narodowej Strategii Onkologicznej. Pula środków przeznaczonych na ten cel to 200 mln PLN. Wartość dofinansowania pojedynczego projektu nie może przekroczyć jednak 17.5 mln PLN. Wnioski można składać do 30.10.2020 r. (konkurs podzielony jest na […]

15.03.2020 r.

Koronawirus. Projekty dotowane przez Unię mogą się nie powieść – komentarz Partnera SAS Advisors w Rzeczpospolitej

Na łamach serwisu internetowego dziennika Rzeczpospolita Łukasz Pupek, Partner SAS Advisors, komentuje spodziewane skutki epidemii koronawirusa dla realizacji projektów badawczo – rozwojowych i inwestycyjnych finansowanych z Funduszy UE. W najlepszym wypadku epidemia koronawirusa spowoduje opóźnienia i wymusi zmiany w projektach będących w trakcie realizacji. Przedsiębiorcy już odczuwają, a z kolejnymi dniami kryzysu, będą odczuwać jeszcze […]

15.03.2020 r.

Pakiet antykryzysowy dla korzystających z funduszy – rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydało pakiet rekomendacji dla instytucji państwowych odpowiedzialnych za inwestowanie funduszy unijnych (np. NCBiR, PARP, urzędy marszałkowskie). Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa instytucje będą mogły: wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają, wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych, rozliczać, na przykład przedsiębiorcom, wydatki między innymi na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które […]

15.03.2020 r.

Komunikat PARP w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, iż w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), począwszy od dnia 13 marca br. do odwołania, pracownicy PARP nie będą prowadzili osobistych konsultacji i spotkań z wnioskodawcami, beneficjentami oraz kontrahentami w siedzibie PARP w Warszawie. Jednocześnie Agencja informuje, iż komunikacja nadal będzie prowadzona korespondencyjnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Więcej […]