Aktualności

19.03.2019 r.

OGŁOSZENIE III EDYCJI KONKURSU – INNOSTAL

15.03.2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III edycję konkursu INNOSTAL, w ramach Działania 1.2 ,,Sektorowe programy B+R’’ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które poprzez pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego, zwiększenie liczby innowacji sektora stalowego oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora na środowisko w największym stopniu przyczynią się do wzrostu konkurencyjności […]

18.03.2019 r.

Kolejna edycja Dzień Dobry Biznes z udziałem doradców SAS Advisors

19 marca 2019 r. rozpocznie się pierwszy tegoroczny cykl szkoleń organizowanych przez PKO BP „Dzień Dobry Biznes”. To kolejna edycja, w której udział w roli prelegentów wezmą doradcy SAS Advisors, którzy podejmą zagadnienia dotyczące m.in. oferowanych przedsiębiorcom typów wsparcia (dotacja bezzwrotna, spłata kredytu, pożyczka preferencyjna, gwarancje) w związku z rodzajem prowadzonej przez nich działalności. Specjaliści […]

07.03.2019 r.

OGŁOSZENIE KOLEJNEJ RUNDY NABORU KONKURSU „SZYBKA ŚCIEŻKA” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ.

28.02.2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną rundę naboru w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – tzw. „Szybka Ścieżka”.

20.02.2019 r.

Nowa linia pożyczek NFOSiGW dla inwestycji ukierunkowanych na poprawę parametrów ekologicznych produkcji w ramach programu Energia Plus

Program Energia Plus z budżetem 4 mld złotych to skierowana do przedsiębiorców nowa propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na walkę ze smogiem.  Program skupia się na wsparciu przedsięwzięć z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, […]

14.02.2019 r.

Ogłoszono daty naboru do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R Przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Rozwoju, jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w B+R przedsiębiorstw PO IR.  Zgodnie z ogłoszonym Regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie projektu będą mogły być składane w terminie od 11 marca 2019 […]

06.02.2019 r.

SAS Advisors członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Z przyjemnością informujemy, że dnia 30.01.2019 r. zostaliśmy członkiem jednego z nielicznych Krajowych Klastrów Kluczowych – Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Klaster ten zrzesza wszelkie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe działające w województwie świętokrzyskim oraz z innych części Polski, które w ramach wzajemnej synergii oraz współpracy skutecznie działają w obszarze szeroko pojętej gospodarki odpadowej. Członkowie Klastra […]

31.01.2019 r.

Nowy konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 “Tworzenie produktów przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w 2019 r.

28 stycznia 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”, w którym kwota przeznaczona na dofinansowanie wyłonionych projektów to 250 mln zł. Składanie wniosków w ramach konkursu będzie możliwe od 28 lutego do 29 sierpnia 2019 r. – konkurs jest podzielony na trzy rundy.  Głównym celem […]

17.01.2019 r.

Nowy konkurs “GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój w 2019 r.

15 stycznia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs GAMEINN w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”, w którym kwota przeznaczona na dofinansowanie wyłonionych projektów  to 100 mln zł. Składanie wniosków w ramach konkursu będzie możliwe od 15 marca do 14 czerwca 2019 r.  Jednym z priorytetowych założeń programu jest opracowanie […]

07.01.2019 r.

Działalność non-profit – Program Mentoringowy SGH

W ramach wsparcia w zakresie świadomego rozwijania kariery zawodowej udzielanego zdolnym studentom i absolwentom uczelni ekonomicznych, w grudniu 2018 r. Dyrektor Operacyjny SAS Advisors Przemysław Loranc został mentorem w ramach II Edycji Programu Mentoringowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Program będzie realizowany od 9 listopada 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., a udział w nim jest […]

02.01.2019 r.

Pierwsze nabory wniosków III edycji funduszy norweskich i EOG 2014-2021r. planowane na 2019 r.

Norwegia, Islandia i Liechtenstein przeznaczą ponad 2,8 mld euro na wsparcie 15 państw Europy Środkowej i Południowej oraz krajów bałtyckich. Polska, jak w poprzednich edycjach, jest największym beneficjentem tych środków –  do rozdysponowania zaplanowano 809,3 mln euro. Jak podaje  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pierwsze nabory wniosków III edycji odbędą się w 2019 r.