Aktualności

25.11.2021 r.

Rzecznik Funduszy Europejskich – czy beneficjenci rzeczywiście mogą liczyć na jego wsparcie?

Kamila Dębkowska Starszy Konsultant w Zespole zarządzania projektami CIVITTA Polska Niewielu przedsiębiorców i beneficjentów pomocy publicznej jest świadomych funkcjonowania w Polsce urzędu Rzecznika Funduszy Europejskich. A to właśnie on ma za zadanie koordynować wszelkie problemy pomiędzy instytucjami dystrybuującymi środki a beneficjentami, które nierzadko zdarzają się zarówno w toku pozyskiwania dofinansowania, jak i całego procesu zarządzania […]

23.11.2021 r.

Program priorytetowy NFOŚiGW „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”

Rozwój elektromobilności w Polsce wymaga inwestycji, które przyczynią się do powstania szerokiej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. Dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tą dziedziną infrastruktury mamy dobre wiadomości – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza przeznaczyć do 870 mln PLN na realizację programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych […]

17.11.2021 r.

Nowy nabór wniosków w ramach Funduszu Innowacji – dotacje na projekty wspierające transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej

Fundusz Innowacji (Innovation Fund) jest jednym z największych na świecie programów finansowania projektów demonstracyjnych innowacyjnych technologii niskoemisyjnych w branżach energochłonnych. Program finansowany jest ze środków pochodzących z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – szacowany budżet na lata 2020-2030 to ok. 25 mld euro, a w planach jest jego dalsze zwiększenie do ok. […]

27.10.2021 r.

Nabór wniosków dla sektora transportu w ramach instrumentu CEF 2021-2027

Trwa pierwszy nabór wniosków dla sektora transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF2), który wspiera transgraniczne projekty transportowe, energetyczne i cyfrowe. Budżet ogłoszonego konkursu wynosi 7,05 mld euro. W związku z opóźnieniem akceptacji Krajowego Planu Odbudowy Polski, w ramach którego planowano przeznaczyć pokaźne środki dla branży transportu intermodalnego, CEF2 będzie […]

11.10.2021 r.

SAS Advisors łączy siły z CIVITTA

CIVITTA, wiodąca firma doradztwa biznesowego w Europie Środkowo-Wschodniej i Skandynawii, łączy siły z powstałą w 2008 roku firmą SAS Advisors, będącą jedną z wiodących na polskim rynku firm doradczych w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Warszawa to druga w Polsce, obok Krakowa i jednocześnie 28. lokalizacja biura CIVITTA, która prowadzi obecnie działalność w 17 europejskich krajach. […]

19.08.2021 r.

Zakup materiałów w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR i trudności z nim związane

Anna Mroczkowska Manager w Zespole rozliczania projektów SAS Advisors W budżetach projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnego produktu lub procesu, które uzyskały dofinansowanie ze środków NCBR, często znajdują się koszty niezbędnych do przeprowadzenia badań i prób materiałów, takich jak: mięso, stal, substancje do wytwarzania lekarstw czy inne surowce. Zgodnie z […]

18.08.2021 r.

Ponad 370 mln zł na wsparcie projektów B+R w konkursie „Nowe technologie w zakresie energii”

NCBR ogłosiło pierwszy konkurs w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”, który wspiera osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki. Na wsparcie projektów w konkursie NCBR przeznacza 377,7 mln zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy trzy obszary tematyczne: Energetyka wiatrowa na lądzie i na […]

28.05.2021 r.

Startuje przedsięwzięcie NCBR: „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło zamówienie publiczne na realizację przedsięwzięcia “Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”. Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych w połączeniu z kogeneracją opartą o odnawialne źródła energii dla autobilansowania lokalnego systemu elektroenergetycznego. Data rozpoczęcia: 28.05.2021 r. Data zakończenia: 25.06.2021 […]

24.05.2021 r.

Jak zdobyć dotacje na ekspansję – komentarz eksperta SAS Advisors w Pulsie Biznesu

Dotychczas z grantów na ekspansję w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” programu Polska Wschodnia (POPW) skorzystało ponad 400 przedsiębiorców działających w jednym z pięciu województw: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. W ich ślady powinni pójść przedstawiciele biznesu, którzy tworzą nowe produkty oraz usługi i chcą je sprzedawać za granicę. Na każdą firmę czeka nawet […]

28.04.2021 r.

Pilotaż „Przemysł 4.0”: większy budżet i więcej czasu na przygotowanie wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o zmianie terminu składania wniosków w naborze Pilotaż „Przemysł 4.0”. Wnioski będzie można składać od 15 do 30 czerwca 2021 r. Budżet pilotażu został zwiększony o 5 mln zł i wynosi 25 mln zł. Konkurs jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców produkcyjnych, a jego celem jest pomoc firmom w […]