Aktualności

04.06.2020 r.

Aktualizacja harmonogramu POIR – działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Do harmonogramu dodano informację o nowym instrumencie w POIR – działaniu 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy oraz planowanym w jego ramach naborze wniosków o dofinansowanie służącym wsparciu średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Przedsiębiorstwa, których projekty spełnią kryteria wyboru, będą mogły uzyskać wsparcie na finansowanie kapitału […]

03.06.2020 r.

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”, Inteligentny Rozwój

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR, –  „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej […]

02.06.2020 r.

Ogłoszenie naboru dla 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum złożone z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej, których celem jest realizacja prac badawczo – rozwojowych. […]

01.06.2020 r.

Kolejne, duże pieniądze na innowacje technologiczne firm – komentarz partnera SAS ADVISORS W RZECZPOSPOLITEJ

Od dziś przedsiębiorcy mogą składać wnioski o premie technologiczne w poddziałaniu 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. Kredyt na innowacje technologiczne. Tak jak dotychczas pieniądze z tej części Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) rozdziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pula dla firm z sektora MŚP to 350 mln zł, a wnioski można składać od 1 […]

28.05.2020 r.

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU POIR – Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19

Do harmonogramu POIR wprowadzono nowy nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw –Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19. Konkurs ma na celu wybór i wsparcie projektów dotyczących budowy lub unowocześnienia infrastruktury, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do […]

26.05.2020 r.

Ogłoszenie IV konkursu CyberSecIdent

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych. Nabór wniosków będzie trwał od 15 czerwca do 30 lipca 2020 roku (do godziny 16:00). Więcej informacji na stronie NCBiR.

19.05.2020 r.

Kredyt na innowacje technologiczne – ogłoszenie konkursu na nowych warunkach

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych  poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty w formie premii technologicznej. Do nowych bardziej korzystnych zasad należą m.in. brak limitu premii technologicznej oraz zwiększony […]

19.05.2020 r.

,,NIE TYLKO TARCZA – FUNDUSZE UNIJNE JAKO ALTERNATYWA” – WEBINARIUM Z UDZIAŁEM PARTNERA SAS ADVISORS

“Nie tylko tarcza – fundusze unijne jako alternatywa” to hasło przewodnie webinaru, który odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 11:00. W debacie pod przewodnictwem moderatora Artura Osieckiego, Dziennikarza Rzeczpospolita udział wezmą: Tomasz Machaj –  Dyrektor ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu, Amica Group Łukasz Pupek – Partner Zarządzający, SAS Advisors Dorota Toczyska – Ekspert, Narodowe […]

18.05.2020 r.

Konkurs 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza – wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie

14 maja NCBiR poinformował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza. Nabór wniosków został wydłużony do 1 czerwca 2020 r.  Jednocześnie instytucja poinformowała o wydłużeniu oceny projektów do 120 dni oraz  wydłużeniu okresu realizacji projektów prze beneficjantów: z 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Więcej informacji na […]

18.05.2020 r.

Poprawki dotyczące Tarczy 3.0 – komentarz Partnera SAS ADVISORS

14 maja Sejm rozpatrzył uchwałę Senatu wprowadzającą poprawki do Tarczy Antykryzysowej 3.0. Przepisy zakładają m.in.: dofinansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą 900 milionów złotych na wsparcie dla przedsiębiorców. Pomoc ma objąć także transport autobusowy i kolejowy. Tarcza zawiera również przepisy antylichwiarskie, które mają chronić kredytobiorców przed zbyt wysokimi odsetkami i opłatami. Założenia tarczy komentował na antenie […]