Aktualności

19.08.2021 r.

Zakup materiałów w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR i trudności z nim związane

Anna Mroczkowska Manager w Zespole rozliczania projektów SAS Advisors W budżetach projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnego produktu lub procesu, które uzyskały dofinansowanie ze środków NCBR, często znajdują się koszty niezbędnych do przeprowadzenia badań i prób materiałów, takich jak: mięso, stal, substancje do wytwarzania lekarstw czy inne surowce. Zgodnie z […]

18.08.2021 r.

Ponad 370 mln zł na wsparcie projektów B+R w konkursie „Nowe technologie w zakresie energii”

NCBR ogłosiło pierwszy konkurs w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”, który wspiera osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki. Na wsparcie projektów w konkursie NCBR przeznacza 377,7 mln zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy trzy obszary tematyczne: Energetyka wiatrowa na lądzie i na […]

28.05.2021 r.

Startuje przedsięwzięcie NCBR: „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło zamówienie publiczne na realizację przedsięwzięcia “Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”. Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych w połączeniu z kogeneracją opartą o odnawialne źródła energii dla autobilansowania lokalnego systemu elektroenergetycznego. Data rozpoczęcia: 28.05.2021 r. Data zakończenia: 25.06.2021 […]

24.05.2021 r.

Jak zdobyć dotacje na ekspansję – komentarz eksperta SAS Advisors w Pulsie Biznesu

Dotychczas z grantów na ekspansję w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” programu Polska Wschodnia (POPW) skorzystało ponad 400 przedsiębiorców działających w jednym z pięciu województw: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. W ich ślady powinni pójść przedstawiciele biznesu, którzy tworzą nowe produkty oraz usługi i chcą je sprzedawać za granicę. Na każdą firmę czeka nawet […]

28.04.2021 r.

Pilotaż „Przemysł 4.0”: większy budżet i więcej czasu na przygotowanie wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o zmianie terminu składania wniosków w naborze Pilotaż „Przemysł 4.0”. Wnioski będzie można składać od 15 do 30 czerwca 2021 r. Budżet pilotażu został zwiększony o 5 mln zł i wynosi 25 mln zł. Konkurs jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców produkcyjnych, a jego celem jest pomoc firmom w […]

07.04.2021 r.

NCBR ogłasza drugi konkurs w ramach programu INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs INFOSTRATEG. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, a także asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej – to typy projektów wspierane w ramach konkursu. INFOSTRATEG to nowy program strategiczny NCBR ogłoszony w 2020 roku w ramach którego realizowane będą projekty wspierające rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań […]

01.04.2021 r.

Wystartował konkurs Granty na Eurogranty

Od 1 kwietnia br. mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE. Maksymalne wsparcie pojedynczego projektu to nawet 280 tys. zł, a budżet całego konkursu wynosi 5 mln zł. Środki pochodzą z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji na […]

30.03.2021 r.

Granty na Eurogranty – komentarz Eksperta SAS Advisors

Ruszyła kolejna edycja konkursu z poddziałania 2.3.6 programu Inteligentny Rozwój („Granty na Eurogranty”). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), organizator naboru, wesprze przedsiębiorców w wyścigu o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Granty sfinansują koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu i studium wykonalności, a także z tłumaczeniem dokumentacji konkursowej. Dotacje pokryją też wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników zaangażowanych […]

29.03.2021 r.

Łatwiejszy dostęp do programu grantowego dla firm z sektora MŚP

Obniżenie kryteriów ilościowych oceny projektów inwestycyjnych oraz modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji – to kluczowe zmiany, jakie w przygotowanym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”. Do głównych zmian należą: Obniżenie ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych Stosowany powszechnie podział na kategorie przedsiębiorców rozszerzono o […]

29.03.2021 r.

Przemysł 4.0. – wsparcie dla MŚP w zakresie cyfryzacji i robotyzacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się m.in. koszty usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej, koszty usług doradczych związanych z wdrożeniem mapy drogowej, […]