Aktualności

16.01.2020 r.

Ogłoszenie konkursu Seal of Excellence

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Seal of Excellence”, skierowanym, do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, które posiadają certyfikat Seal of Excellence. Są to takie projekty MŚP, które zostały pozytywnie ocenione w ramach SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R) w ramach programu Horyzont 2020, ale z powodu braku środków […]

08.01.2020 r.

Szybka Ścieżka – ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie ,,Szybka Ścieżka”, który skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo – rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Budżet całego konkursu to 1,2 mld PLN. Duże przedsiębiorstwa mogą składać wnioski od 7 lutego, zaś MŚP będą miały taką […]

07.01.2020 r.

TECHMATSTRATEG – Nowoczesne technologie materiałowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło elektroniczny system składania wniosków w konkursie TECHMATSTRATEG w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”. Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach technologii materiałowych prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie. Konkurs skierowany jest do konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw oraz […]

24.12.2019 r.

Inicjatywa charytatywna SAS Advisors – Świąteczna pomoc dla Domu Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny dla Nas wszystkich, spędzany w gronie najbliższych. Jesteśmy świadomi, że w wielu domach świąteczna aura jest niemożliwa, przez niewystarczające środki finansowe. Istnieją miejsca, gdzie szczęściu trzeba pomóc. Takim miejscem w tym roku jest Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach, prowadzony przez Fundację Blisko Rodziny. Bardzo Nam zależało, […]

20.12.2019 r.

Eurostars – 2 – otwarcie naboru wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło informację o otwarciu naboru wniosków międzynarodowych na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2. Konkurs skierowany jest do MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski i chcą realizować projekty badawczo – rozwojowe we współpracy z podmiotami zagranicznymi. Data zamknięcia naboru to 13 lutego 2020. Budżet konkursu to 1,5 mln […]

18.12.2019 r.

Wspólne Przedsięwzięcie INGA – ogłoszenie konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA. Konkurs realizowany jest przez NCBiR, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Gaz-System SA. Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Nabór wniosków rozpocznie się 3 lutego i będzie trwał aż do 6 lipca 2020 […]

18.12.2019 r.

,,Liderzy rozwoju” – spotkanie przedstawicieli rządu oraz polskich przedsiębiorców.

17 grudnia Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu ,,Liderzy rozwoju”. Tematami spotkania były m.in. rozwój gospodarczy, narzędzia wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm oraz współpraca na linii administracja publiczna – biznes. Premier podkreślił, że zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla rządu najważniejszą rzeczą jest rozwój polskich firm. Ważną częścią spotkania, w której brał udział partner […]

05.12.2019 r.

„Projekty aplikacyjne”: 150 mln zł na wspólne projekty jednostek naukowych i przedsiębiorców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny z konkursów w ramach Programu Inteligentny Rozwój w tym roku. Na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe instytucja przeznaczyła 150 mln zł. W tym konkursie poziom dofinansowania dla Konsorcjantów będących jednostkami naukowymi na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Nabór aplikacji […]

02.12.2019 r.

Nowy rok przyniesie kolejną pulę dotacji z UE dla firm

Przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe mogą liczyć na co najmniej 3 mld zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tak wynika z ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) harmonogramu konkursów w POIR na 2020 r. W przyszłym roku wystartuje trzynaście nowych konkursów na unijne dotacje. Jednocześnie kontynuowanych będzie też dziesięć konkursów rozpoczętych w br., których […]

02.12.2019 r.

Konferencja Polskiego Towarzystwa Gospodarczego ,,Podmiotowy model rozwoju”

29 listopada 2019 r. Polskie Towarzystwo Gospodarcze zorganizowało konferencję poświęconą podmiotowemu modelowi rozwoju. Na kongresie zaprezentowano raport ,,Globalizacja 4.0 – podmiotowy model rozwoju”. Przez cały dzień przedsiębiorcy, urzędnicy, ekonomiści, naukowcy dyskutowali na tematy nurtujące przedsiębiorców. Jednym z prelegentów na konferencji był Łukasz Pupek – Partner SAS Advisors. Więcej informacji na stronie Konferencji Polskiego Towarzystwa Gospodarczego