Aktualności

17.07.2019 r.

Nowy konkurs na projekty B+R z zakresu technologii kosmicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs dedykowany branży kosmicznej, który będzie realizowany w formule Szybkiej ścieżki w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych z zakresu technologii kosmicznych, umożliwiających polskim podmiotom zwiększenie ich atrakcyjność m.in. […]

17.07.2019 r.

Nowy konkurs na projekty B+R z zakresu technologii tworzyw sztucznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs dedykowany branży tworzyw sztucznych, który będzie realizowany w formule Szybkiej ścieżki w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych z zakresu tworzyw sztucznych. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. […]

28.06.2019 r.

Fińska prezydencja w UE za związaniem funduszy unijnych z praworządnością

1 lipca 2019 r. przewodnictwo w Unii Europejskiej przejmuje na pół roku Finlandia. W tym okresie jednym z kluczowych tematów pertraktacji pomiędzy państwami członkowskimi, będzie negocjacja budżetu unijnego na lata 2021 – 2027, w skład którego wchodzą środki przeznaczone na finansowanie unijnych dotacji.  Premier Finlandii Antti Rinne zapowiedział, iż państwo to jest za powiązaniem dostępu […]

28.06.2019 r.

Polska Geotermia Plus – nowy program NFOŚiGW dla przedsiębiorców

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił datę naboru wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu Polska Geotermia Plus, którego celem jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce poprzez wsparcie inwestycji w badania złóż, odwierty i prace budowlane w ich obrębie. Do rozdysponowania jest kwota 600 mln zł, z której jedną połowę przeznaczono na […]

18.06.2019 r.

Zaktualizowany harmonogram konkursów na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

17 czerwca 2019 r. na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opublikowano aktualizację harmonogramu konkursów na 2019 r. dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, która rozszerzyła ofertę konkursów w ramach I i IV osi Programu.

18.06.2019 r.

Uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków dla Konkursu 3/1.2/2019 INNOship-II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków dla Konkursu 3/1.2/2019 w ramach programu INNOship-2.

13.06.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie 1/1.2/2019 GAMEINN-III

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wydłużeniu terminu naboru wniosków w konkursie 1/1.2/2019 GAMEINN-III.  W wyniku aktualizacji nabór został wydłużony do 28 czerwca 2019 r. (wcześniej składanie wniosków było możliwe do 14 czerwca 2019 r.). Zmiany obowiązują od 13 czerwca 2019 r. i  zostały wprowadzone w Regulaminie oraz Ogłoszeniu o Konkursie.  Zaktualizowane dokumenty są dostępne […]

13.06.2019 r.

17,5 mln euro w ramach EIC Accelerator dla innowacyjnych firm

Od 6 czerwca 2019 r. innowacyjne firmy, które planują wejście na rynek przełomowych pomysłów lub potrzebują wsparcia dla szybkiego rozwoju, mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości  do 17,5 mln euro w ramach EIC Accelerator, który zastąpił dotychczasowy Instrument MŚP. 5 czerwca zakończono ostatnią rundę naboru do II Fazy Instrumentu MŚP, Faza I zostanie całkowicie wygaszona […]

10.06.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków dofinansowanie dla konkursu nr 2/1.2./2019 INNOSTAL-III

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało zaktualizowane zmiany dla konkursu nr 2/1.2/2019 INNOSTAL-III, ogłoszonego 15 marca 2019 r. Nabór został wydłużony o jeden dzień roboczy, co oznacza, iż zgodnie z aktualnym brzmieniem Regulaminu i Ogłoszenia o konkursie, wnioski można składać do 19 sierpnia 2019 r.  Ponadto dokonano zmian w Regulaminie w celu ujednolicenia dokumentacji konkursowej: […]

07.06.2019 r.

Uruchomienie programu „Badania” w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o podpisaniu umowy w sprawie realizacji programu „Badania” w ramach kolejnej edycji Funduszy Norweskich i EOG. Celem programu jest poprawa wyników badań naukowych, zarówno podstawowych, jak i stosowanych jako narzędzi służących rozwojowi społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Program „Badania” będzie realizowany w ramach 2 komponentów: wsparcia badań aplikacyjnych (60% alokacji programu), który będzie zarządzany […]