Aktualności

03.12.2020 r.

Aktualizacja specustawy funduszowej

Nadzwyczajne rozwiązania we wdrażaniu funduszy europejskich w związku z pandemią COVID-19 będzie można stosować do końca 2023 r. Rząd przyjął nowelizację tak zwanej specustawy funduszowej, która w tym szczególnym czasie ułatwia inwestowanie i rozliczanie funduszy unijnych oraz pozwala przesuwać je na walkę z koronawirusem.

Przyjęta 3 kwietnia br. ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tak zwana „specustawa funduszowa”) wprowadziła regulacje, których celem była płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w warunkach pandemii COVID-19. Wprowadziła regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad realizacji projektów.

Dzięki regulacjom zawartym w specustawie możliwe jest między innymi:

  • wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie w poszczególnych konkursach,
  • wydłużenie terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek lub zmian w już złożonych wnioskach o dofinansowanie,
  • prowadzenie naborów projektów w trybie nadzwyczajnym,
  • uznanie za podlegające refundacji wydatków poniesionych w ramach projektów na cele, które nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu pandemii,
  • bardziej elastyczne udzielanie ulg w spłacie należności wynikających z realizacji inwestycji,
  • przedłużenie terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenie i wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnych związanych z realizacją projektów,
  • zawieszenie stosowania wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po to, by ułatwić wdrażanie funduszy unijnych w związku z pandemią.

Więcej informacji na stronie: MFiPR.