Aktualności

01.04.2020 r.

Aktualizacja harmonogramu POIR – Szybka Ścieżka “Koronawirus”

W Programie POIR przewidziano nowy konkurs, którego celem będzie wyłonienie do dofinansowania projektów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Konkurs realizowany będzie w działaniu 1.1.1. Szybka Ścieżka.

Realizowane projekty powinny obejmować prace B+R mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie produktów i technologii w obszarach tematycznych dotyczących diagnostyki, terapii i prewencji. Przedmiotem wsparcia będzie realizacja prac badawczo-rozwojowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, prowadzące do komercjalizacji opracowanych rozwiązań mieszczących się w zakresie tematycznym konkursu.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na 6 kwietnia 2020 roku, zaś nabór wniosków o dofinansowanie od 6 maja do 31 grudnia 2020 roku. Alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł.

Więcej informacji na stronie poir.gov.pl