Aktualności

28.05.2020 r.

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU POIR – Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19

Do harmonogramu POIR wprowadzono nowy nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstwDotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19. Konkurs ma na celu wybór i wsparcie projektów dotyczących budowy lub unowocześnienia infrastruktury, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji. Wsparcie będzie udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na 2 czerwca 2020 roku. Nabór wniosków będzie się odbywał od 8 czerwca do 31 lipca 2020 roku. Planowany budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Więcej informacji na stronie POIR.GOV