Aktualności

04.06.2020 r.

Aktualizacja harmonogramu POIR – działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Do harmonogramu dodano informację o nowym instrumencie w POIR – działaniu 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy oraz planowanym w jego ramach naborze wniosków o dofinansowanie służącym wsparciu średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Przedsiębiorstwa, których projekty spełnią kryteria wyboru, będą mogły uzyskać wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego, służącego zaspokojeniu ich bieżących, pilnych potrzeb oraz przywróceniu płynności finansowej.

Wezwanie do składania wniosków zostanie opublikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczość 8 czerwca br. Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 czerwca do 31 lipca br. Budżet działania wynosi 2 mld zł.

Więcej informacji na stronie poir.gov.pl