Aktualności

05.03.2020 r.

Aktualizacja harmonogramu konkursów o unijne dotacje na 2020 – komentarz partnera SAS Advisors w Rzeczpospolitej

W ramach zaktualizowanego harmonogramu przewidziano m.in. konkurs Szybka Ścieżka dla Mazowsza. Budżet konkursu to 500 mln PLN, a wnioski będzie można składać od 9 kwietnia do 14 maja.  Łukasz Pupek, partner SAS Advisors zwraca uwagę na to, iż przedmiotowy konkurs będzie również dostępny dla podmiotów spoza województwa mazowieckiego. Tym samym należy spodziewać się, że 500 mln PLN zostanie rozdysponowane pomiędzy woj. mazowieckie i tzw. regiony słabiej rozwinięte.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu na stronie firma.rp.pl