Aktualności

01.02.2021 r.

980 mln zł dla przedsiębiorców w ramach POIR – komentarz Partnera SAS Advisors w Rzeczpospolitej

W harmonogramie naborów wniosków w kluczowym dla przedsiębiorców Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój zaplanowano 7 naborów z łącznym budżetem na poziomie 980 mln zł, w tym dwa najistotniejsze: (1) „Szybka Ścieżka: dla projektów badawczo – rozwojowych z budżetem 300 mln zł oraz (2) „Badania na rynek” dla projektów inwestycyjnych z budżetem 500 mln zł – wskazuje Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors. To konkursy organizowane odpowiednio przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej informacji na stronie: firma.rp.pl