Aktualności

09.06.2020 r.

3.4 Dotacje na kapitał obrotowy – ogłoszenie konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasiła nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Nabór będzie trwał od  15 czerwca do 31 lipca br.

Więcej informacji na stronie PARP.