Aktualności

14.04.2020 r.

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Od 14 kwietnia do 30 czerwca przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację w ramach działania 2.1. POIR Wsparcie na inwestycję w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Budżet konkursu to 350 mln PLN.

Więcej informacji na stronie poir.gov.pl