Aktualności

13.06.2019 r.

17,5 mln euro w ramach EIC Accelerator dla innowacyjnych firm

Od 6 czerwca 2019 r. innowacyjne firmy, które planują wejście na rynek przełomowych pomysłów lub potrzebują wsparcia dla szybkiego rozwoju, mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości  do 17,5 mln euro w ramach EIC Accelerator, który zastąpił dotychczasowy Instrument MŚP. 5 czerwca zakończono ostatnią rundę naboru do II Fazy Instrumentu MŚP, Faza I zostanie całkowicie wygaszona po 5 września 2019 r.

EIC Accelerator ma formę grantu połączonego z finansowaniem kapitałowym (equity). Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się nie tylko o sam grant, lecz również o wsparcie kapitałowe do wysokości 15 mln euro. W ramach komponentu equity Komisja Europejska udzieli dofinansowania poprzez dedykowany EIC Fund, który w zamian obejmie część udziałów w przedsiębiorstwie beneficjenta. Nadal  możliwe będzie  ubieganie się o sam grant, bez komponentu kapitałowego, jednak wyłącznie samodzielnie, a nie w ramach konsorcjum.

Konkurs dotyczy tzw. “finansowania przyspieszającego” i ma wspierać przedsiębiorstwa, które charakteryzuje wysoki potencjał innowacyjny, chęć rozwoju i wprowadzenia na rynek nowych produktów, usług i modeli biznesowych, napędzających wzrost gospodarczy oraz kształtować nowe rynki europejskie i światowe. Pozwoli też wypełnić lukę rynkową projektami, które są zbyt ryzykowne dla  inwestorów do momentu, w którym będą już mogły być finansowane z sektora prywatnego.  Nie zmieniły się podstawowe zasady: przedsiębiorcy nadal samodzielnie określają temat, w ramach którego chcą składać wniosek (tematów nie definiuje KE), a warunkiem dostępu jest posiadanie prototypu (tzw. 6 poziom gotowości technologicznej – TLR).

Daty zakończenia kolejnych rund Akceleratora: 

  • 9 października 2019,
  • 8 stycznia 2020,
  • 18 marca 2020,
  • 19 maja 2020,
  • 7 października 2020.

Uzupełnieniem EIC Accelerator jest EIC Pathfinder, który zastąpi FET-Open i FET-Proactive. Instrument będzie stanowił wsparcie dla przedsiębiorstw w kwocie do 4 mln euro na pionierskie projekty obejmujące zaawansowane technologie na wczesnym etapie badań. Celem jest promowanie współpracy, interdyscyplinarnych badań i innowacji w zakresie inspirowanych naukowo i radykalnie nowych technologii przyszłości. Dotacje te są przeznaczone dla konsorcjów.

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) to nowy projekt Komisji Europejskiej, integrujący wybrane instrumenty Programu Ramowego Horyzont 2020. Pula grantów, jakie z EIC można pozyskać do 2020 roku, wynosi 2,7 mld euro. Ma ona wspierać potencjał innowacyjny w takich dziedzinach jak m.in. sztuczna inteligencja, biotechnologia i bezemisyjne źródła energii. Oferowane granty stanowią pomoc dla podmiotów, które potrzebują wsparcia w wejściu na rynek z danym produktem lub technologią. Dotychczas polskie podmioty w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 pozyskały w sumie ponad 291,8 mln euro. Fundusze te pozyskały 564 podmioty, które wzięły udział w 943 projektach.

Szczegółowe informacje  dostępne na stronach Komisji Europejskiej:

– EIC Accelerator 

EIC Pathfinder 

Europejska Rada ds. Innowacji