Aktualności

03.07.2017 r.

Badania na rynek – będzie łatwiej, Rzeczpospolita. 03.07.2017 r.

Urzędnicy ułatwili przedsiębiorcom, szczególnie tym mniejszym, ubieganie się o najpopularniejsze obecnie dotacje z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Chodzi o zmienione kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) pod nazwą „Badania na rynek”. – Potwierdzam, że tzw. komitet monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zatwierdził zmiany w tym schemacie pomocy – mówi „Rzeczpospolitej” Miłosz Marczuk, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). I jak podkreśla wprowadzono zmiany, które powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom, dla których:
– obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,
– obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

– Daje to szansę na uzyskanie dofinansowania podmiotom o znacząco mniejszych potrzebach inwestycyjnych, których produkty lub usługi mogą być równie innowacyjne i atrakcyjne rynkowo, jak w przypadku firm realizujących większe przedsięwzięcia. Natomiast zmiana kryterium formalnego dotyczącego uzyskiwanych przez podmiot aplikujący przychodów ze sprzedaży przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tymi dotacjami. Dotychczas obowiązujący wymóg osiągnięcia minimum 1 mln zł dla wielu małych podmiotów stanowił barierę nie do przejścia – komentuje Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors. (…)

Cały artykuł dostępny pod linkiem.