Aktualności

01.03.2021 r.

1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł KONKURS VII – fotowoltaika

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił VII nabór dla Poddziałania 1.1.1 – Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł KONKURS VII – fotowoltaika.

Budżet konkursu to: 80 mln PLN.

Nabór trwa do 28 maja 2021 r.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW.