Wsparcie w zakresie pozyskania dotacji i ulg dla przedsiębiorstw

Nasze usługi

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa i wsparcia w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków publicznych oraz rozliczania prowadzonych projektów.

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu dotacji z środków unijnych.


Zapytaj nas o kredyty, pożyczki, programy, projekty unijne.

Zespół

Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie ponad 30 – osobowego zespołu SAS Advisors pozwalają prowadzić projekty z bardzo wysoką skutecznością.

Rekomendacje

Cherry Pick Games Sp. z o.o. niniejszym rekomenduje usługi świadczone przez Doradców SAS Advisors w zakresie pozyskiwania dofinansowania w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Doradcy SAS Advisors wykazali się biegłą znajomością procedur oraz przepisów, a także pełnym zaangażowaniem i skutecznością w zakresie ubiegania się o dofinansowanie na realizowany przez nas Projekt. Dzięki doradcom SAS Advisors udało się nam pozyskać dofinansowanie w ramach programu sektorowego „GAMEINN” (…).  Z uwagi na standard świadczonych usług rekomendujemy firmę SAS Advisors jako kompetentnego i godnego zaufania partnera biznesowego.

CHERRY PICK GAMES S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. Potwierdza, że firma SAS Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie świadczyła usługi w zakresie aplikowania o środki Unii Europejskiej na realizację projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych (...). Zespół SAS Advisors wykazał się dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem w powierzone zadania. Pracownicy firmy wykazali się odpowiednimi kwalifikacjami i wysoką jakością świadczonych usług. Mając powyższe na uwadze rekomendujemy firmę SAS Advisors jako kompetentnego i godnego zaufania partnera biznesowego.

KGHM Polska Miedź S.A.

W imieniu GREMI BUSINESS COMMUNICATION Sp. z o.o., wydawcy dziennika „Rzeczpospolita“ pragniemy zarekomendować usługi świadczone przez zespół doradców SAS Advisors w zakresie pozyskiwania środków pomocy publicznej. Doradcy firmy SAS Advisors w sposób efektywny i terminowy wywiązywali się ze swoich zobowiązań, wykazując się przy tym biegłą znajomością procedur aplikowania o Fundusze Unijne należytą starannością oraz troską o prawidłową realizację projektu.

GREMI BUSINESS COMMUNICATION Sp. z o.o.

Rhenus Recykling Sp. z o.o. niniejszym rekomenduje usługi świadczone przez SAS Advisors w zakresie aplikowania o środki krajowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji inwestycji z zakresu przetwarzania odpadów. Zespół SAS Advisors wykazał się biegłą znajomością procedur oraz przepisów, a także pełnym zaangażowaniem oraz rzetelnością w powierzone zadania. Rhenus Recykling Sp. z o.o. (…) rekomenduje SAS Advisors jako godnego zaufania partnera biznesowego.

RHENUS RECYKLING POLSKA Sp. z o.o.

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. rekomendują firmę doradczą SAS Advisors jako profesjonalnego i sprawdzonego partnera w zakresie aplikowania o środki finansowe w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) centralnie zarządzanego przez Komisję Europejską. Zespół SAS Advisors wykazał się dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem w powierzone zadanie. Wszystkie prace związane z przygotowaniem kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zostały wykonane terminowo i zgodnie z naszymi wymaganiami, a współpraca przebiegała bezkonfliktowo i sprawnie.

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Sp. z o.o.

W związku z wysoką jakością świadczonych usług Huta Stali Jakościowych S.A. uważa zespół SAS Advisors za godny polecenia. Niniejszym rekomendujemy SAS Advisors jako rzetelnego i solidnego partnera w pozyskiwaniu preferencyjnego zewnętrznego finansowania oraz opracowania dokumentów związanych z rozwojem działalności, w tym biznes planu i dokumentacji finansowej.

Huta Stali Jakościowych S.A.

Flukar Sp. z o.o. niniejszym rekomenduje usługi świadczone przez firmę SAS Advisors w zakresie aplikowania o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach realizacji projektów inwestycyjnych. Wynikiem pracy zespołu SAS Advisors jest pozyskanie dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wysoki poziom wiedzy i kompetencji oraz profesjonalne podejście do potrzeb klienta sprawiają, że z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę SAS Advisors jako godnego zaufania partnera biznesowego.

FLUKAR Sp. z o.o.

W związku ze współudziałem firmy SAS Advisors w opracowaniu wniosku o dofinansowanie przygotowania dokumentacji inwestycyjnej dotyczącej termomodernizacji budynku PCBC S.A. w ramach działania: 9.3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej", pragnę wyrazić podziękowanie Zespołowi SAS Advisors za zaangażowanie i terminowe wywiązanie się z powierzonego zadania.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Realizacje

Wspieramy rozwój działalności przedsiębiorstw, w tym ekspansję na nowe rynki geograficzne i produktowe.

Kariera w projektach unijnych

Dołącz do Zespołu Doradców SAS Advisors. Wspieraj rozwój naszych Klientów.

Skontaktuj się z nami

Programy i środki unijne