Informacje kontaktowe: +48 22 223 05 34 office@sasadvisors.pl

Zrealizowane projekty

Opracowanie linii demonstracyjnej produkcji wysokiej jakości wałów monolitycznych dla przemysłu ciężkiego

36 mln PLN

Unikalna technologia laserowego zabezpieczania podłóg (Badania na rynek)

36 mln PLN

Projekt badawczo-rozwojowy

40 mln PLN

Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego

40 mln PLN

Implementacja nowej technologii dla branży petrochemicznej

36 mln PLN

Gospodarka odpadami

15 mln PLN

Budowa zakładu produkcyjnego (energetyka)

50 mln PLN

Rozwój współpracy biznesu i nauki

1 mln PLN

Rozbudowa zakładu produkcyjnego

10 mln PLN

Budowa zakładu produkcji dla branży medycznej

14 mln PLN

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez eksport

0,5 mln PLN

Stworzenie systemu IT do zarządzania przedsiębiorstwem

1 mln PLN

Zakup usług doradczych celem wejścia przedsiębiorstwa na rynek publiczny

2 mln PLN

Promocja Funduszy UE

0,4 mln PLN

Wdrożenie innowacyjnej na skalę światową technologii produkcji

12 mln PLN

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania nowej technologii

4 mln PLN

Opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji w branży chemicznej

11 mln PLN

Rozbudowa zakładu produkcyjnego poprzez instalację nowej linii technologicznej

8 mln PLN