Informacje kontaktowe: +48 22 223 05 34 office@sasadvisors.pl

Jak przełamać strach przed ryzykiem, Rzeczpospolita. 17.11.2017 r.

Duże firmy, w tym spółki Skarbu Państwa, dopiero uczą się współpracować z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, ale warto, bo ta koncepcja niesie ze sobą wartość dodaną i zupełnie nowe rozwiązania. 

Obserwujemy coraz większe zainteresowanie ze strony MŚP realizacją dużych, często globalnych przedsięwzięć. Z drugiej strony zlecaniem czy korzystaniem z usług MŚP coraz bardziej są zainteresowane duże firmy, choćby w branżach takich jak mała fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepła czy przydomowe oczyszczalnie ścieków – mówił Bogusław Białowąs, prezes BOŚ Banku. Współpracę dużych i małych firm mocno wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poprzez wymagania regulaminowe w konkursach na dotacje z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój które wprost wskazują, że o określone rodzaje grantów mogą ubiegać się konsorcja złożone z dużych firm oraz przedsiębiorstw małych i średnich.

(…) Duże firmy rzeczywiście boją się problemów z własnością przemysłową i ujawnianiem know-how, ale też ich mniejsi partnerzy mogą im wskazać kierunki rozwoju, o których nawet by nie pomyślały – mówił Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors. jego zdaniem należy rozróżnić podejście do współpracy z MŚP dużych firm prywatnych i dużych firm państwowych – Jeśli idzie o szybkość podejmowania decyzji, tu przewaga leży zdecydowanie po stronie dużych prywatnych firm z polskim kapitałem, których właściciele decyzję o inwestycji w nowy, dobrze rokujący projekt firmy z sektora MŚP są w stanie podjąć w kilkadziesiąt minut. Tymczasem w spółkach Skarbu Państwa to praktycznie niemożliwe, bo zwykle procesy decyzyjne są w nich bardzo długie – tłumaczy Łukasz Pupek. Jego zdaniem to wskazówka dla innowatorów z sektora MŚP, gdzie udać się w pierwszej kolejności. (…)

 

Cały artykuł dostępny pod linkiem.