Informacje kontaktowe: +48 22 223 05 34 office@sasadvisors.pl

Newsletter Dotacje Unijne 2014-2020

Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o atrakcyjnych źródłach finansowania nowych inwestycji z dotacji unijnych zachęcamy do zapisania się na Newsletter Dotacje Unijne 2014-2020

Nasze usługi

Pozyskiwanie pomocy publicznej (Dotacje UE)

Skutecznie doradzamy przedsiębiorstwom w zakresie pozyskiwania atrakcyjnego finansowania ze środków z pomocy publicznej (w tym: dotacje unijne, preferencyjne pożyczki, umorzenia, inne formy wsparcia). Finansowanie dla naszych Klientów pozyskujemy ze środków krajowych, europejskich dystrybuowanych przez polskie instytucje oraz udzielanych bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Rozliczanie otrzymanego wsparcia

Swoje usługi świadczymy również w zakresie rozliczania otrzymanego finansowania. Uczestniczymy na etapie realizacji przedsięwzięcia, doradzamy jak najprościej zrealizować projekt, prowadzić procedury zakupowe, wywiązać się ze wszystkich zobowiązań zgodnie z podpisaną umową. Jesteśmy obecni przy kontrolanch z różnych instytucji publicznych oraz bronimy swoich Klientów przy ewentualnych sporach.

Optymalizacja kosztów

Świadczymy usługi, których przedmiotem jest analiza poprawności i rzetelności deklarowania i opłacania składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Specjalizujemy się w optymalizacji składek na ubezpieczenia społeczne (w tym składki wypadkowej), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dodatkowo oferujemy naszym Klientom możliwość weryfikacji poprawności opłacania składek na Fundusz Emerytur, jak i analizę możliwości pozyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na prewencję wypadkową.

Inne usługi finansowe

Mając na uwadze doświadczenia Doradców Zespołu SAS Advisors oraz porzeby naszych Klientów aktywnie uczestniczymy również w innych procesach pozyskiwania kapitału na dalszy rozwój oraz optymalizacji kosztów prowadzenia działalności operacyjnej (w tym: rozmowy z funduszami VC, projekty z bankami komercyjnymi, finansowanie o charakterze udziałowym, sprzedaż obligacji, przedsięwzięcia PPP).

Dlaczego Doradcy SAS Advisors

Specjalizacje branżowe

Specjalistyczne doradztwo biznesowe

Nasze usługi charakteryzuje bardzo duża skuteczność oraz indywidualne
podejście do każdego Klienta.

Świadczymy usługi w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków publicznych, jak również optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonując swoją pracę staramy się zrozumieć Państwa branżę, specyfikę przedsięwzięcia, wszystkie słabe i mocne strony przedsiębiorstwa oraz ewentualne ryzyka aby umiejętnie nimi zarządzać. Naszym celem jest przeprowadzenie Państwa z sukcesem przez cały proces prowadzenia projektów.

Dział Pomocy Publicznej koncentruje swoje działania na podmiotach innowacyjnych, inwestujących w swój rozwój i świadomych wartości dodanych jakie niesie ze sobą aktywność w sferze badawczo-rozwojowej. Udzielamy rekomendacji jak należy przeprowadzić proces kształtowania/modelowania projektu, aby w jak największym stopniu odpowiadał wymogom wybranego instrumentu wsparcia.

Dział Ubezpieczeń Społecznych  skutecznie wspiera Klientów w prowadzeniu działalności gospodarczej, wskazując sposoby, które pomagają minimalizować koszty z tytułu rozliczeń publicznoprawnych. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu zespołu doradców, proponujemy rozwiązania przynoszące wymierne korzyści finansowe.

Nasze osiągnięcia

Pozyskaliśmy dofinansowanie na kwotę ponad
mln PLN
Nasze wnioski zostały zaakceptowane formalnie w:
%
Zrealizowaliśmy ponad
projektów

Zrealizowane projekty

Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego

Wartość projektu: ponad 40 mln. Wartość pozyskanego dofinansowania: ponad 20 mln PLN.

Projekt typu „Green Field” Spółki należącej do jednego z funduszy VC. Projekt który dotyczył budowy zakładu produkcyjnego wraz z częścią magazynową oraz zapleczem socjalno-biurowym. Technologia użyta w projekcie jest znana na świecie nie dłużej niż 3 lata, a sam produkt będzie przełomowy w branży pod kątem posiadanych parametrów jakościowo-użytkowych. Pozyskane dofinansowanie pozwoliło Spółce samodzielnie zrealizować projekt, bez konieczności zaciągania kredytu komercyjnego.

Produkt sprzedawany będzie dla przemysłu budowlanego.

czytaj więcej

Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego

40 mln PLN

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania nowej technologii

4 mln PLN

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez eksport

0,5 mln PLN

Wdrożenie innowacyjnej na skalę światową technologii produkcji

12 mln PLN

Nasi Doradcy w mediach

751
746
747
749
750
926

Klienci o SAS Advisors

662

W imieniu GREMI BUSINESS COMMUNICATION Sp. z o.o., wydawcy dziennika „Rzeczpospolita“ pragniemy zarekmonedować usługi świadczone przez zespół doradców SAS Advisors w zakresie pozyskiwania środków pomocy publicznej. Doradcy firmy SAS Advisors w sposób efektywny i terminowy wywiązywali się ze swoich zobowiązań, wykazując się przy tym biegłą znajomością procedur aplikowania o Fundusze Unijne należytą starannością oraz troską o prawidłową realizację projektu.

GREMI BUSINESS COMMUNICATION Sp. z o.o., Klient
664

Platforma Mediowa Point Group niniejszym rekomenduje usługi świadczone przez Zespół SAS Advisors w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej, w tym wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Kompetentna, kreatywna, komunikatywna i bardzo zaangażowana kadra sprawiła, że współpraca była sprawna i spełniła nasze oczekiwania. W zakresie powyżej opisanych usług doradcy SAS Advisors wykazali się bogatym doświadczeniem, profesjonalizmem oraz skutecznością.

PMPG POLSKIE MEDIA SA, Klient
665

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w procesie uzyskania dotacji UE korzystała z usług firmy SAS Advisors. Dzięki dużej wiedzy dotyczącej środków finansowych dostępnych w ramach krajowych programów operacyjnych, elastyczności, dyspozycyjności i pozytywnego nastawienia wzajemna współpraca przebiegała pomyślnie. Możemy polecić firmę SAS Advisors jako kompetentnego i rzetelnego partnera w realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem pomocy publicznej.

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Klient
666

W związku z wysoką jakością świadczonych usług Huta Stali Jakościowych S.A. uważa zespół SAS Advisors za godny polecenia. Niniejszym rekomendujemy SAS Advisors jako rzetelnego i solidnego partnera w pozyskiwaniu preferencyjnego zewnętrznego finansowania oraz opracowania dokumentów związanych z rozwojem działalności, w tym biznes planu i dokumentacji finansowej.

Huta Stali Jakościowych S.A., Klient
805

Grafen Capital Sp. z o.o. informuje, iż w procesie uzyskania dotacji w ramach Działania 4.6 PO IG „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” korzystał z usług doradczych firmy SAS Advisors. Współpraca zaowocowała pozyskaniem dofinansowania na wdrożenie innowacyjnej technologii w branży medycznej.

Rekomendujemy firmę SAS Advisors jako kompetentnego i rzetelnego partnera w realizacji zadań
związanych z pozyskiwaniem pomocy publicznej.

Grafen Capital Sp. z o.o., Klient
1090

W związku ze współudziałem firmy SAS Advisors w opracowaniu wniosku o dofinansowanie przygotowania dokumentacji inwestycyjnej dotyczącej termomodernizacji budynku PCBC S.A. w ramach działania: 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, pragnę wyrazić podziękowanie Zespołowi SAS Advisors za zaangażowanie i terminowe wywiązanie się z powierzonego zadania.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Klient